top of page

+Informació 

Requisits generals

Tenir nacionalitat espanyola, o tenir en vigor: el certificat de resident comunitari, la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència i treball a Espanya.

Sistema Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic

És molt important comptar amb algun d'aquests certificats, ja que es facilitaran totes les gestions i la  recopilació de la documentació necessària, així com el seguiment del procés.

Painting Wall

Requisits per a l'Acreditació de Competències a través de l'experiència laboral 

Últims 15 anys 

Nivell 1: Edat mínima 18 anys, 2 anys d'experiència laboral (amb un mínim de 1.200 hores treballades), relacionada amb les competències que es volen acreditar.

Nivell 2 i 3: Edat mínima 20 anys, 3 anys d'experiència laboral (amb un mínim de 2.000 hores treballades), relacionada amb les competències que es volen acreditar.

Requisits per a l'Acreditació de Competències a través de formació no formal

Últims 10 anys 

Nivell 1: Edat mínima 18 anys, 200 hores de formació no formal, relacionada amb les competències que es volen acreditar.

 

Nivell 2 i 3: Edat mínima 20 anys, 300 hores de formació no formal, relacionada amb les competències que es volen acreditar.

Stationary photo
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page