top of page

Documents necessaris per fer la inscripció 

Trabajadores de cuello azul

Requisits per a l'Acreditació de Competències a través de l'experiència laboral 

COMPTE ALIÈ      

  • Vida laboral actualitzada.

  • Contracte o contractes de treball.

  • Certificat d'empresa" en cas de no comptar amb el certificat d'empresa es pot presentar una declaració responsable."

                          AUTÒNOMS

  • Vida laboral actualitzada.

  • Declaració responsable.

  • Certificat d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)

Requisits per a l'Acreditació de Competències a través de formació no formal

  • Certificat de la formació, ha d'incloure durada, període i contingut.

Estudiante escribiendo
Voluntarios para la donación de alimentos

Requisits per a l'Acreditació de Competències a través de formació no formal

  • Certificat de l'organització,ha d'incloure activitats, funcions, any i hores.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page